Vi står bag

Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) er samlingspunktet for virksomheder, som er aktive inden for dansk luftfart.

Foreningen arbejder for at sikre det danske luftfartserhverv en central rolle i den globale vækst og udvikling. Luftfarten har stor betydning for dansk erhvervslivs produktivitet og internationale konkurrenceevne. Foreningen ønsker også at bidrage aktivt til løsninger på de udfordringer, udviklingen medfører.

Brancheforeningens medlemskreds tegnes af luftfartsselskaber, lufthavne, helikopter og air-taxiselskaber, luftfartsskoler og andre luftfartsrelaterede virksomheder. Dansk Luftfart blev stiftet i maj 2010 og er medlemsforening i Dansk Industri.

Besøg Dansk Luftfarts hjemmeside her.

 

Luftfartens Klimapartnerskab

Regeringens Klimapartnerskab for luftfart blev stiftet i 2019 og har godt 20 medlemmer. Dels brancheorganisationer, men også forskere, NGO’er, fagforeninger, embedsmænd m.fl. Brancheforeningen Dansk Luftfart fungerer som sekretariat. Klimapartnerskabet arbejder for at omstille dansk luftfart til at være en bæredygtig transportform, og det ultimative mål er at gøre dansk luftfart CO2-neutral inden 2050.

Klimapartnerskabet offentliggjorde i foråret 2020 en ambitiøs klimaplan med en række politiske anbefalinger, der senest er blevet fulgt op af en sektorkøreplan i efteråret 2021. Målet med planerne er, at de samlede udledninger for dansk luftfart skal reduceres betydeligt frem mod 2050. Regeringen har som respons foreløbig præsenteret planen Vejen til grøn luftfart, der bygger på en række af klimapartnerskabets anbefalinger. Selvom der er sket meget i branchen, siden partnerskabet afleverede deres anbefalinger og sektorkøreplan, arbejdes der fortsat aktivt på at sikre, at det skal kunne lade sig gøre at flyve grønt.