Sådan når vi målet

SAMMEN OM DEN GRØNNE OMSTILLING

Brancheforeningen Dansk Luftfart og Luftfartens Klimapartnerskab har som vision, at dansk luftfart skal være en bæredygtig transportform.

Vi arbejder aktivt for en grøn omstilling af luftfarten. Det gør luftfartsselskaberne for eksempel ved at indkøbe nye fly, der udleder langt mindre CO2 end ældre modeller. Og ved løbende at udskifte det fossile brændstof med mere bæredygtige alternativer.

 

Virkemidler som skal få os i mål

Bæredygtigt brændstof kombineret med effektiviseringer og ny teknologi er de primære virkemidler til at minimere klimapåvirkningen og opnå CO2-neutralitet inden 2050.

Der findes i dag forskellige metoder til at producere bæredygtigt flybrændstof, og flere flyselskaber bruger allerede små mængder bæredygtigt brændstof produceret fra biologiske affaldsprodukter. Da der er begrænsede ressourcer, vil fremtidens brændstof primært blive baseret på den teknologi, men kalder Power-to-X.  Her bruges grøn strøm fra vindmøller eller solceller til at spalte vand til brint og ilt, der derefter tilsættes kulstof fra CO2 opfanget fra en skorsten og på sigt fra luften. Herved kan man omdanne grøn strøm til flydende, CO2-neutralt flybrændstof, der kan bruges på samme niveau som fossilt flybrændstof. Udviklingen er allerede langt, men der er i dag kun meget små mængder på markedet. For at skabe mere omkostningseffektive forsyninger, kræver det en øget efterspørgsel, hvilket luftfartsbranchen i Danmark og kommende EU-regulering vil bidrage til. 

Nye teknologier fra 2030

Der sker utroligt meget, når det kommer til den teknologiske udvikling og indfasning af eldrevne fly og droneteknologi. Det vil have en stor betydning, når vi kigger længere frem i tiden på den anden side af 2030.

Elektriske fly som batteri, hybrid- og brintfly vil vinde frem i tillæg til branchens vigtige satsning på bæredygtigt flybrændstof. På verdensplan er flere selskaber på vej med mindre eldrevne fly til introduktion og godkendelser. Og en af verdens største investeringsbanker, UBS Investment Bank, estimerer, at 25 % af luftfarten vil være elektrisk eller hybrid i 2035. Dansk indenrigsflyvning egner sig godt til flyvning med elfly. Når elfly med tilstrækkeligt stort antal sæder er tilgængelige på markedet, vil danske indenrigsflyvninger kunne elektrificeres fuldt ud.

Droneteknologi er i hastig udvikling og EU skønner, at droneindustrien allerede i 2028 vil stå for 10 % af den samlede årlige europæiske omsætning inden for passager- og den nære fragtflyvning. Inden for få år vil droner være udviklet til et niveau, hvor de kan anvendes effektivt, billigt og bæredygtigt til både gods- og persontransport inden for byområder. En analyse fra Naviair viser, at der er et trafikalt grundlag for at anvende droner i fremtidens persontrafik. Det kan gennemføres både bæredygtigt og til en rimelig pris i forhold til andre eksisterende transportformer.