Konkrete initiativer og forpligtelser er afgørende

Løsningerne til en mere bæredygtig luftfart skal findes i et konstruktivt og løsningsorienteret samarbejde mellem erhvervslivet, lovgivere, forskere og grønne organisationer.

Der skal sættes gang i produktionen af mere bæredygtigt flybrændstof baseret på Power-to-X teknologien, og det skal sikres, at der er rammevilkår, der understøtter brugen af de mere bæredygtige brændstoffer.

Klimapartnerskabets vision for en grønnere luftfart

Brancheforeningen Dansk Luftfart og Luftfartens Klimapartnerskab har som vision, at dansk luftfart skal være en bæredygtig transportform. Og Danmark skal være global frontløber, når det kommer til klimarigtige løsninger for luftfarten og inspirere resten af verden til at tage de nødvendige skridt. Selvom der er sket meget i branchen, siden klimapartnerskabernes anbefalinger blev afleveret i 2020, er visionen den samme. Vi ønsker at gå forrest og gøre det muligt at flyve grønt. 

Klimapartnerskabets plan og anbefalinger tilpasses løbende den aktuelle udvikling. For eksempel er der en rivende udvikling på elektriske fly. Vi påvirkes også af internationale initiativer, ikke mindst EU’s Fit for 55, der på mange måder har indflydelse på klimapartnerskabets anbefalinger. Men det ændrer ikke på, at en stor del af løsningen skal findes i brugen af bæredygtigt flybrændstof. Teknologierne findes allerede i dag, men der skal investeres i produktion og en effektiv forsyningskæde, så man får udjævnet prisforskellen mellem fossilt og bæredygtigt flybrændstof.

Luftfartens Klimapartnerskab lægger ligeledes vægt på, hvordan man kan reducere klimabelastningen i lufthavnene, på flyskolerne og i øvrige luftfartsrelaterede aktiviteter.

Klimapartnerskabets forslag fra 2020:

Klimapartnerskabet havde tre hovedanbefalinger med nationalt sigte samt to med internationalt sigte.

Nationale anbefalinger:

1. Indførsel af et klimabidrag pr. passager til øget brug af bæredygtigt brændstof via Luftfartens Klimafond

2. Iblandingskrav af bæredygtigt flybrændstof

3. Nationale masterplaner for grøn strøm og CO2-fangst.

Internationale anbefalinger:

1. Globalt fungerende CO2-afgift

2. Optimer trafikafviklingen via Single European Sky (SES), så flyene kan reducere brændstofforbruget

Læs mere om klimapartnerskabets forslag og anbefalinger i klimaudspil 2023, hovedrapporten 2020 og sektorkøreplanen 2021

Kommende EU-regulering vil sætte skub i omstillingen 

‘Fit For 55’ er EU-kommissionens plan for en grøn omstilling, der indeholder en række nye initiativer, der tilsammen kan skabe en reduktion af drivhusgasudledningerne med 55 % inden 2030 i forhold til niveauet i 1990.
‘Fit For 55’ arbejder på tværs af områder, herunder klima, energi og brændstoffer, transport, bygninger, arealanvendelse og skovbrug.
For luftfarten er centrale forslag i Fit For 55-pakken en udfasning af luftfartens gratiskvoter i CO2-kvotedirektivet, krav til gradvis øget iblanding af bæredygtigt brændstof samt en mulig ophævelse af luftfartens afgiftsundtagelse i Energibeskatningsdirektivet. Læs mere om Fit for 55 her.

Dansk Luftfart støtter EU-Kommissionens bestræbelser på at skabe en fælles platform for luftfartens omstilling.
Læs mere om EU’s planer her.

Vi adresserer også luftfartens miljøpåvirkning

Luftfartsbranchen har konkrete planer for at reducere støj og ikke mindst partikeludledning med udgangspunkt i Trafikstyrelsens bestemmelser. Udover klimapåvirkningen er det de to vigtigste miljøpåvirkninger at adressere, når vi skal sikre fremtidens bæredygtige flyvninger.


Flyselskaberne investerer derfor løbende i nye og mere støjsvage fly, og lufthavnene arbejder aktivt med adfærden i og omkring lufthavnene for at sikre at flyene udleder og støjer mindst muligt.


Det forventes desuden, at udskiftningen af de fossile brændstoffer med bæredygtige brændstoffer også vil have markante effekter på partikeludledning og dermed luftkvaliteten. Præcis hvordan, arbejder bl.a. Københavns Lufthavn i øjeblikket med at undersøge i et europæisk forskningssamarbejde kaldet Alight projektet. Læs mere om Alight her

Læs mere om trafikstyrelsens støjbegrænsede bestemmelser her.

Læs mere om støjkravene her.

Mere bæredygtigt brændstof kan reducere luftfartens non-CO2 effekter 

For både luftfarten og øvrige sektorer fokuseres indsatsen og opgørelser på reduktion af fossilt CO2. Der er dog også en diskussion om håndtering af luftfartens såkaldte non-CO2-klimaeffekter og ikke mindst elektriske fly.

Disse klimaeffekter opstår oftest ved forbrænding af flybrændstof i stor højde. Klimapåvirkningen fra non-CO2-klimaeffekter afhænger af en række situationsbestemte forhold og er omdiskuteret. En rapport fra Europa-Kommissionen kommer frem til, at disse non-CO2-effekter har en påvirkning på klimaet, når fly udleder sod, NOx og vanddamp sammen med CO2 højt oppe i atmosfæren. Forskere kan dog ikke blive enige om, hvad den præcise påvirkning er på klimaet, og derfor indregnes disse effekter ikke, når man taler om luftfartens påvirkning på klimaet.

Den seneste viden og forskning tyder på, at disse klimaeffekter kan reduceres betragteligt ved brug af bæredygtigt flybrændstof. Og klimapartnerskabet vurderer, at flere af partnerskabets anbefalinger og tiltag kan have en positiv effekt på reduktion af non-CO2-effekter.

Dette understreger især behovet for den hurtigst mulige indfasning af bæredygtigt brændstof.

Læs mere her.

Danskproduceret bæredygtigt Power-to-X-brændstof på vej

 

I Danmark har flere producenter annonceret, at de inden for få år vil lave Power-to-X brændstof til luftfarten. Det gælder fx Green Fuels for Denmark i København, Arcadia efuels i Vordingborg, CIP Fjord-PtX i Aalborg, og Crossbridge i Fredericia. Men der er behov for de rigtige rammevilkår, for at sikre de endelige investeringer.

Green Fuels for Denmark er et samarbejde mellem Ørsted, Haldor Topsøe, Københavns Lufthavne og SAS, samt en række andre partnere fra transportsektoren. I 2030 vil produktionen kunne dække 30 pct. af brændstofforbruget i Københavns Lufthavn. Læs mere om Green Fuels for Denmark her.