Det skal kunne lade sig gøre at flyve grønt

Vores ambition er, at Danmark skal vise vejen til en bæredygtig luftfart i hele verden. Vi ønsker at bidrage til en international grøn omstilling. Vores mål er, at dansk luftfart skal være CO2-neutral inden 2050. Og vi støtter regeringens ambitioner om at gå forrest ved at flyve grønt på dansk indenrigs i 2030 som et første vigtigt skridt. Vi arbejder på at sikre høje ambitionsniveauer for CO2-reduktioner i EU og globalt.


Teknologien findes allerede til at producere bæredygtige flybrændstoffer, der er nøglen til en bæredygtig luftfart. Med en målrettet proces og samfundsmæssig opbakning skal det kunne lade sig gøre at flyve grønt.

Læs regeringens udspil Vejen til grøn luftfart her.  

AMBITIONEN:

Målet er, at luftfarten skal være
CO2-neutral inden 2050.

LUFTFARTEN BRINGER OS TÆTTERE SAMMEN

Det skaber uforglemmelige oplevelser, når familier og venner er sammen blandt nye kulturer og under varmere himmelstrøg. Det skaber økonomisk værdi, når danske virksomheder har mulighed for at handle på tværs af landegrænser. Og det skaber et internationalt udsyn med samarbejdsrelationer, der både udvikler os som land og som mennesker. Derfor skal vi i Danmark medvirke til, at vi kan fortsætte med at flyve ud i verden, med mindst mulig belastning af klimaet.

Bæredygtigt flybrændstof – den centrale brik i løsningen 

Allerede i dag produceres og bruges der bæredygtige flybrændstoffer, som er lavet på biologiske affaldsprodukter. Men fremtidens flybrændstoffer vil primært være syntetiske. Med grøn strøm fra vindmøller og solceller og CO2 opfanget fra skorstene – og på længere sigt direkte fra luften – kan vi koble energi og genanvendte ressourcer sammen til fuldt bæredygtigt brændstof, som kan bruges på de fly, flyselskaberne har i dag.

De bæredygtige brændstoffer produceres dog stadig kun i begrænsede mængder, og prisen er høj. Men med den rette indsats kan vi sikre de teknologiske løsninger, der kan gøre luftfarten bæredygtig uden, at det bliver så dyrt, at vi ikke kan gennemføre den planlagte omstilling. I Danmark har vi adgang til grøn strøm, grønt kulstof fra CO2 og et integreret energisystem i verdensklasse. Vi kan gå forrest i udviklingen og vise vejen for resten af verden, hvor befolkningen fortsat ønsker at flyve.

POWER-TO-X

ER VEJEN TIL FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BRÆNDSTOF 

Power-to-x betyder at omdanne elektricitet (power) til noget andet (x) – her til grønne flybrændstoffer.

Dansk Luftfart bakker op om Regeringens målsætning om en 100 pct. grøn indenrigsluftfart senest i 2030.

Læs regeringens udspil Vejen til grøn luftfart