Giv den grønne omstilling af luftfarten vinger

Der er plads til at være mere ambitiøs med den grønne omstilling af luftfarten, end regeringen lægger op til i ”Vejen til grøn luftfart”.

Regeringen vil bruge mere end halvdelen af provenuet på en forhøjelse af ældrechecken samt andre initiativer, der i sidste ende efterlader kun godt en tredjedel til den grønne omstilling af luftfarten.

Hvis provenuet fra passagerafgiften kommer 1:1 tilbage til den grønne omstilling af luftfarten, vil vi kunne nedbringe klimabelastningen fra luftfarten hurtigere og nå længere end både regeringen og EU ligger op til:

Brancheforeningen for dansk luft

– Det vil være muligt at iblande mere bæredygtigt flybrændstof (SAF) i Danmark frem til 2030, end det EU stiller krav om. Det betyder, at efterspørgslen efter SAF vil stige, hvilket vil understøtte producenternes investeringer i SAF-produktionsanlæg.

– Foruden grøn indenrigsflyvning vil vi også kunne lave internationale flyvninger fra Danmark mere klimavenlige, og dermed sætte en retning for international luftfart, der rækker ud over EU’s ambitioner.

– Vi kan reducere omfanget af aromater i det fossile brændstof, der tankes i Danmark. Aromater er årsager til dannelsen af flystriber, der medfører et højere niveau af bl.a. ultrafine partikler nær lufthavnene.

Det har klimaet brug for! 

Tag passagerne med på rejsen

Det er kun rimeligt, at den afgift som passagerne skal betale med regeringens plan for ‘Vejen til grøn luftfart’, faktisk går til den grønne omstilling af luftfarten.

Danmark kan gå forrest og vise resten af verden, hvordan det er muligt at flyve mindre klimabelastende.

Det kræver, at en passagerafgift dedikeres til den grønne omstilling af luftfarten og ikke andre politiske formål.